“Er komen zware onderwerpen aanbod, op een leuke en grappige manier. Eigenlijk precies wat een serious game omvat.”

Peter Bruun - eigenaar van Amsterdam Game Lab
Maak een Afspraak of ontdek de mogelijkheden

Sterke Teambinding

Teambuilding vergroot het vertrouwen in elkaar, bevordert de onderlinge samenwerking, draagt bij aan effectieve communicatie en zorgt voor een ontspannen sfeer. Vertrouwen is één van de belangrijkste factoren voor succesvol teamwork. Collega's spelen hierbij een belangrijke rol. Door de psychologische veiligheid, die tijdens het spelen ontstaat, komt er ruimte voor een openhartige gesprek.

Meer Werkgeluk

Als je blijvend profijt wil hebben van positieve veranderingen in je werk is het belangrijk om steeds weer nieuwe positieve ervaringen te hebben. Deze serious game, die je met je team speelt, breekt de sleur een dagelijkse routine op een grappige en gezellige manier.

Minder Verzuim

U kunt verzuim voorkomen door goed te letten op signalen van uw medewerkers en deze op tijd te herkennen. Want voordat uw medewerker zich ziek meldt, speelt er vaak al van alles. Let daarom goed op gedrag als ontevredenheid of stress. Met de serious game "Pro-Actief" wordt dit bespreekbaar gemaakt

Minder Verloop

Mensen die zich met hun collega's verbonden voelen, blijven langer bij het bedrijf. Wat kost het eigenlijk om een nieuwe medewerker te vinden en in te werken?

Een Serious game laten maken om:

– een ​​nieuwe bedrijfsstrategie te implementeren
– een cultuur- en gedragsveranderingen te stimuleren
– complexe en gespecialiseerde kennis over te brengen voor zowel kinderen als volwassenen

Samen bepalen we het algehele gamedesign en het doel van de game. Je maakt deel uit van het hele ontwerpproces om ervoor te zorgen dat de game perfect is voor jou behoefte.

Bij Copenhagen Game Lab hebben ze veel verschillende spellen ontworpen waar gebruik van gemaakt wordt bij het ontwikkelen van nieuwe leerspellen. Daarom zijn we efficiënt in het bedenken van een oplossing voor jouw behoeften, waardoor de kosten tot een minimum beperkt blijven.
(hierbij moet gedacht worden aan een range tussen de € 30.000 en € 80.000)

Met een team, als de kern van de operatie, maakt jouw organisatie het verschil. Optimaal op elkaar afgestemd, respect voor elkaars voorkeuren en rekening houdend met elkaars karakters. Zodat iedere uitdaging wordt gezien als een kans om te excelleren.

Amsterdam Game Lab is een Serious Business Game ontwikkelaar. Dat betekent dat we het beste van een consultant, een psycholoog en een spelontwikkelaar hebben gecombineerd. Met een doordachte aanpak, onderscheidende wijze van overbrengen en een uitgesproken visie op teambuilding zorgt Amsterdam Game Lab voor meerwaarde.

Veelal kiezen opdrachtgevers daarbij voor Pro Actief. Elke situatie is echter uniek en daarom is het belangrijk om te kijken naar wat jij precies nodig hebt. Om je hiermee op weg te helpen, bieden we je een kosteloos maatwerkadvies aan van 30 minuten.Klik op de onderstaande button om het adviesgesprek eenvoudig aan te vragen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor het adviesgesprek.

De expertise van Peter Bruun, eigenaar van Amsterdam Game Lab ligt vooral bij sociale psychologie, teams en organisaties. Hij is zijn hele carrière al werkzaam in het overbrengen van kennis en trainen/ontwikkelen van organisaties en de mensen erin. Door het toevoegen van een game element ontstaat er een synarchie; een bekrachtiging van beide vakgebieden.

game-based organisatie ontwikkeling

Waarom gebruiken steeds meer organisaties een game-based benadering voor de ontwikkeling van de organisatie over competenties, leiderschapsniveaus en afdelingen heen? Unit Cost Game De misschien wel belangrijkste reden hierachter is een meer wijdverbreide erkenning dat ervaringsgebaseerd leren een diepere en duurzamere indruk geeft dan tweedehands leren van b.v. een boek of een conferentiespreker. Serious games en simulaties zijn speciaal ontworpen ervaringen van 'het nieuwe' dat moet worden geleerd. Op die basis zijn serious games ideale tools om theoretische en abstracte kennis om te zetten in herkenbare en praktische kennis. Game-based learning is boeiend en betrokken. De meeste mensen leren meer door de kans te krijgen om de theorie voor zichzelf te testen en door hun eigen woorden over een onderwerp te zeggen, in plaats van simpelweg te luisteren naar wat hen wordt verteld. Als deelnemer aan een serious game bevindt men zich voortdurend in een zone van de dichtstbijzijnde kennisbron. Je experimenteert en onderzoekt zonder het risico kennis onbewust aan je voorbij te laten gaan. Integendeel, men bouwt een kennisveld op vanuit de eigen ervaringsbasis en met de eigen taal. Dit levert een hogere overdrachtswaarde op in vergelijking met b.v. een presentatie waarin een presentator spreekt vanuit zijn of haar eigen specifieke kennisbasis en ervaringen, en dus mogelijk niet in staat is het publiek voor te lichten omdat ze niet dezelfde referentiepunten hebben als de presentator.

Serious games met betrekking tot veranderingsprocessen

Mensen willen wel veranderen, maar niet verandert worden. Veranderprocessen creëren altijd weerstand binnen een organisatie. Een groot deel van deze weerstand komt vaak voort uit een diffuse onzekerheid over wat er precies gaat gebeuren en een onzekerheid over de betekenis van deze veranderingen voor jezelf. Als het mogelijk is om een ​​gesimuleerde realiteit te creëren die deelnemers een overzicht geeft van wat de nieuwe veranderingen betekenen in termen van handelingskansen en mogelijke gevolgen, dan is het mogelijk om de overgang van de oude werkwijze naar de nieuwe te vergemakkelijken. Door middel van een digitale of analoge bedrijfssimulatie of serious game kunt u werknemers en leidinggevenden een zelfverkende ervaringsbasis geven die kan leiden tot een groter gevoel van eigenaarschap van het proces. Tegelijkertijd faciliteert een serious game een democratisch leerproces waaraan iedereen op gelijke voet kan deelnemen, en het is aan het individu om te bepalen wat voor hem of haar belangrijk is. Tegelijkertijd ondergaan de deelnemers een boeiende en verenigde ervaring die uitnodigt tot sociaal leren, en daarmee een effectieve basis biedt voor uitdagende culturen, denkwijzen en vooroordelen.